light2. påskedagspreken, St Johannes menighet

Kjære kristne

Livet med den oppstandne Kristus er en ny start. Kvinnene som kommer graven møter en engel som sier at Jesus vil møte de i Gallilea. Men like etter står Jesus selv mellom de, den Messias de har håpet på, den samme men likevel forandret. Det første Jesus sier er: «Frykt ikke».

Et menneske de vet har dødd og blitt begravet, står nå foran de, levende, lysende, gjenkjennelig og fremmed på samme tid. Det er klart de blir forskremte.

Men frykten som mennesket bærer i seg stikker langt dypere. Frykt er menneskets grunnfiende. Jesus vet det. Når disiplene møter ham igjen på fjellet i Galilea like etter, er det noen som tviler på ham. Frykt og tvil, mistenksomhet og reservasjon, mistro og hat, dette er menneskets lodd, en byrde som mennesket så vanskelig klarer å fri seg fra. Selv i møte med godhet og varme er vi forsiktige. Hva ligger bak, tenker vi. Er det til å stole på?

Jesus svarer ikke med overtalelseskunster eller argumenter når han til slutt møter disiplene i Galilea. Han sier bare: «Meg er gitt all makt i himmel og på jord.» (Matteus 28,18) Den makten som djevelen forsøkte å friste Jesus med da han fastet de 40 dagene i ørkenen før han startet sin misjon, den makten har nå Jesus fått i fullt mål av Faderen.

«Meg er gitt all makt» sier Jesus. Og dere er mine venner, kunne vi godt legge til. Stol på meg. Bli med meg! Begynn det evige livet med meg, her og nå! Dere er fattige, men i meg er dere rike. Dere sørger, men i meg finner dere glede! Dere blir forfulgt, men himlenes rike er deres!

Dette er Bergprekenen som blir virkelighet her og nå. «Salige er de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet. Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud.» (Matteus 5,7-8) Se meg, sier Jesus. Tro meg! Ta bolig i meg, så skal jeg ta bolig i dere. Så skal vi sammen gå ut med dette gledens og frihetens budskap, -sammen skal vi gjøre alle folkeslag til fryktløshetens og kjærlighetens disipler.

Og om vi kaster et blikk på vår egen menighet, da er det grunn til å fylles med takknemmelighet! Jesus når inn til hjertene, og i vår menighet er da virkelig «alle folkeslag» til stede under samme tak. Så la oss fortsette påskefesten, og være levende vitner om oppstandelsen i vår tid og i våre liv.

 

Advertisements