ΙΧΘΥΣ -Ichthys  - KristusI den kristne symbolverda var fisken (gr.: Ichtus – fisk) eit slags skjult kristogram: Iesous Khristos Theou Huios Soter – Jesus Kristus, Guds Son og Frelsar. I dag ser me det gjerne som eit klistremerke bak på bilar, og elles i kristen symbolbruk.

I desse oppstandelsestider kan det passe bra med denne vesle filmen som seier mykje om å fylgje Kristus…

MUNKEN OG FISKEN

 

Advertisements