Preken for 4. søndag i advent, St Johannes menighet, Oslo

LESNINGER

Albrecht Dürer: Flukten til Egypt (orginaltittel: Die sieben Schmerzen Mariä, Mitteltafel, Szene)Vi nærmer oss dagen der Gud selv lar seg føde som et menneske, dagen da, Herren blir en av oss! De første som blir konfrontert med dette spranget som er så svimlende å forholde seg til for mennesker, er Josef og Maria. Maria sitt møte med Guds frelsesplan finner vi i Lukas’ evangeliet. Matteus skriver om hendelsen sett fra Josef sitt perspektiv. Og det råder både tvil og fortvilelse i denne fortellingen.

Frelsesverket har aldri blitt banalisert og fremstilt som noe enkelt, lettgripelig. Kirken har da også kalt Kristi komme til jord for «mysterion (μυστήριον)», et gresk ord som viser til det som er skjult, og som er opphavet til det vi i dag kaller sakramenter. Det er det som er skjult i Gud, og som mennesket aldri kan få innsikt i uten at det blir åpenbart av Gud selv.

Dette mysteriet kommer så tydelig til uttrykk når Josef blir konfrontert med den umuligheten det er å hevde at en jomfru skal føde verdens frelser. Hans egen kjære trolovede, Maria, er med barn. Dette er ikke en del av Josef sin plan. Det finnes ikke noen grep å ta i møte med dette. Hva skal Josef tro?

I filmen «Veien til Betlehem» (på engelsk: The Nativity) får vi et nærblikk av Josef og Maria sin situasjon. Maria møter engelen, og gir sitt samtykke til Guds plan. Men etterpå? Hva da? Da kommer usikkerheten, sårbarheten i å bli beskyldt for utroskap, beskyldninger som kommer både fra hennes nærmeste og fra den lille landsbyen der alle kjenner alle. Og den underliggende undringen, som Maria gjemmer som en skatt i sitt hjerte…

Og så Josef da, som ikke vet hva han skal tro, som kastes inn i det umulige. Som utfordres av Gud til å håndtere noe så ufattelig som en jomfrufødsel er.

Allerede før Maria og Josef legger ut på reisen til Betlehem har de altså gått gjennom alvorlige prøvelser. Filmen speiler denne usikkerheten og de spørsmålene som paret stiller seg. Men både Maria og Josef har en grunnleggende troskvalitet til felles. De bærer en barnlig tillit til Gud midt i sin usikkerhet. I en scene i filmen der de er på vandringen til Betlehem spør Maria Josef om drømmen han hadde, og hvilket syn og budskap han fikk. Josef forteller hva engelen sa, og at han ikke skulle være redd. «Er du redd?» spør Maria. Josef ler litt brydd og sier «Ja. Er du?» «Ja…» svarer Maria. Og de lurer på hvordan de skal få vite at barnet de bærer er mer enn et vanlig barn. Josef føler seg avmektig ovenfor dette barnet. Et barn unnfanget ved Den Hellige Ånd, hvem kan måle seg med det? Og Josef sier: «Jeg vet ikke hvordan jeg skal kunne lære dette barnet noe som helst!»

Men det Josef ikke vet, er at han allerede er i ferd med å bli undervist av Jesus. Josef er i ferd med å lære å akseptere at Gud har en plan for hele den Hellige Familie. Han er i ferd med å lære å leve med usikkerheten, med alle spørsmålene som bare Gud kan svare på. Han er i ferd med å lære ydmykheten i å overgi sin tvil, sin usikkerhet, ja selv sin vilje til Gud. Josef lever mysteriet.

Og det er den samme læren hvert troende menneske går i. Vi er kalt til overgivelse, og til åpenhet for den vei vi ikke selv kan forutse. Dette gjelder selvsagt unge mennesker som står på så mange livsvalg. Men det gjelder likevel også alle troende. Når noe hender i livene våre som vi ikke finner mening i, som for eksempel å miste noen vi er glad i, andre former for tap av de som står oss nær, eller når noe rammer oss selv. Det gjør at vi spør om mening, og det kan oppleves som en kamp, lik den Josef kjemper i sitt indre.

Ved troen har denne kampen en mulig utgang som overgår vår egen horisont. Og vi er alle kalt til å erkjenne dette mysteriets hemmelighet: Kristus er den som åpenbarer vårt livs mening, han som er troens opphavsmann og fullender (Hebr. 12.2) Han forløser vår tvil, ikke ved å forklare alt, men ved å dele veien med oss. La oss derfor følge eksempelet som Josef viser oss, og søke ydmykheten og tolmodigheten i livets mange omskiftelser. For Gud svikter ikke sine løfter, det er noe både Maria og Josef får erfare gang på gang gjennom et langt liv, og som Gud står ved også i dag.

Advertisements