MF semesteravslutningsmesse band
I dag feira studentar, familie, vener og ansatte avslutning av semesteret saman med studentprestane Elin Lunde og Tore Schwartz Olsen. Det er ei glede for meg som katolsk studentprest å kunne dele denne markeringa og liturgiske feiringa med MF og mine prestekollegaer frå den norske kyrkje.

Bandet spela opp med friske rytmar til kjende salmer, og skapte god stemning i den fullsatte salen. Temaet for dagens Gudstjeneste var Byggeplass, og prest Tore snakka om studentane som blir både bygd, påbygd og ombygd!

MF semesteravslutningsmesse innstiftelse nattverd

MF semesteravslutningsmesse nattverd

Etterpå vanka det kake og kaffe, før utdeling av diplom i foredragssalen. Må Gud signe dei mange avgangsstudentane, og så ser me fram til neste års byggeprosjekt for nye studentar.

Advertisements