Jeg legger her ut min hovedoppgave som jeg avsluttet mine studier med i Oxford høsten 2012. Håper dette vil være av interesse, gi gjerne tilbakemelding på oppgaven på blogg eller mail: haavar.simon@gmail.com

120927 Dissertation FINAL Haavar S Nilsen OP

For de som ønsker å lese mer av John Macmurray finnes to av hans bøker som oppsummerer hans filosofi på en grundig måte på dette nettstedet:

http://www.giffordlectures.org/Author.asp?AuthorID=116

Advertisements