Jesus demonsterer i dagens evangelium hvordan den jødiske loven skal forstås. Han kritiserer i grunn ikke loven selv, men hvordan den blir håndhevet. Det var ansett som akseptabelt å helbrede på sabbaten dersom liv sto i fare. Men hvis ikke var helbredelse forbudt, da dette ble forstått som arbeid, og altså et brudd på helgefreden. Det er dette prinsippet som Jesus utfordrer. ”Hva er tillatt på en sabbat? Å gjøre vel, eller å volde skade? Å frelse liv, eller å drepe?”

Det er liv, og liv i overflod, som Kristus ønsker å skjenke oss. Guds godhet har ikke som prinsipp en lov som skal oppfylles, men nåden. Jesus spør ikke den uføre mannen: ”Har du betalt tienden da? Har du renset deg sånn som forskriftene forlanger da? Ja men har du….” osv. For Gud stiller ikke vår moralske vandel på prøve for å skjenke sin nåde. Jesus ser til hjertet, og søker hjertets omvendelse.  Jesus ser til vår vilje, og vår lengsel etter Ham. Nåden gis uten vederlag, for å utruste oss og styrke oss, for å virke i oss til frelse og liv.

Problemstillingen som Jesus peker på i loven finner vi også i Kirken i dag. Vi ser av og til at sakramentene brukes som et slags kort, som noe som kan holdes tilbake hvis ikke alle kriterier er oppfylt. Som om dåp eller nattverd er noe man får først når alle krav er innfridd. Det henger dårlig sammen med hva vi leser om Jesus og hans forhold til åpenbare syndere. Kristus stiller ingen ytre krav der han sitter til bords sammen med Levi og de andre tollerne. For når man ser til hjertet blir alt dette sekundært. Når man ser til menneskets spirende vilje etter å åpne seg for Gud tåler man at ikke alt er perfekt.

Og så kan vi til slutt spørre oss selv: Møter vi våre medmennesker med Kristi hjertelag? Er vårt utgangspunkt og vår fremste vilje godhet og frelse for de menneskene vi møter i våre daglige liv? Gleder vi oss over et menneske som åpner seg for Guds nåde? Er vi selv vitner som leder søkende sjeler til Gud? Hvis vi ikke vet hva vi skal svare på dette, da er det visst vi som trenger nåden og sakramentets styrkelse mer enn noen annen.

Advertisements