Kjære vener, her fylgjer ein link til eit portrett av vår kjære ordensbror i St. Dominikus, Gerard-Marie Ketterer. Det er Thomas Winje Øijord som har laga filmen, -ei perle av eit portrett ein bør unne seg å sjå… Og kanskje sansar ein dei djupe monastiske røtene i den dominikanske tradisjonen…

http://www.tekstfoto.no/domini/dominikus.html

bror Haavar S

Advertisements